Поиск

Поиск
Показать материалы, у которых
Найдены 6 результаты
[ Автор(Desc)] Заголовок Год
Фильтры: Автор - В.С. Харченко  [Показать все]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Анон. Вибір технології проектування і базових архітектур дефектостійких цифрових керуючих і обчислювальних систем реального часу. Косм. наука технол. 1997 ;3(3):109–119.
Х
Харченко ВС. Выбор технологии проектирования и базовых архитектур дефектоустойчивых цифровых управляющих и вычислительных систем реального времени. Косм. наука технол. 1997 ;3(3):109–119.
Анон. Методи багатопараметричної адаптації бортових керуючих і обчислювальних систем роздільним мажоритарним резервуванням. Косм. наука технол. 1999 ;5(5):81–91.
Харченко ВС, Зенин АП, Скляр ВВ. Методы многопараметрической адаптации бортовых управляющих и вычислительных систем раздельным мажоритарным резервированием. Косм. наука технол. 1999 ;5(5):81–91.
Анон. Модель функціонування бортових обчислювальних систем з категоруванням завдань в умовах збоїв і відмов апаратних і програмних засобів. Косм. наука технол. 1999 ;5(5):103–109.
Харченко ВС, Гридин ЮВ. Модель функционирования бортовых вычислительных систем с категорированием задач в условиях сбоев и отказов аппаратных и программных средств. Косм. наука технол. 1999 ;5(5):103–109.
Изменить or удалить your filters and try again.