Поиск

Поиск
Показать материалы, у которых
Найдены 50 результаты
Автор [ Заголовок(Desc)] Год
Фильтры: Автор - В.В. Карачун  [Показать все]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Анон. Про переміщення тіла, що деформується в акустичному середовищі. Косм. наука технол. 1996 ;2(3):34–37.
Анон. Про похибки курсовказівника ракет-носіїв. Косм. наука технол. 1999 ;5(5):77–80.
Анон. Про похибки побудови вертикалі при старті носіїв. Косм. наука технол. 1999 ;5(4):70–74.
Анон. Про специфіку роботи наземних випробувальних комплексів при визначенні акустичної стійкості конструкції КА. Косм. наука технол. 1998 ;4(1):71–73.
Анон. Проникаюче акустичне випромінювання як чинник переходу інерційних чутливих елементів гіростабілізованих платформ в імпедансні. Змішана крайова задача. Косм. наука технол. 2011 ;17(2):22-31.
Карачун ВВ, Мельник ВН. Проникающее акустическое излучение как фактор перехода инерциальных чувствительных элементов гиростабилизированных платформ в импедансные. Смешанная краевая задача. Косм. наука технол. 2011 ;17(2):22-31.
Анон. Проходження хвилі надлишкового тиску через багатофазну механічну структуру. Косм. наука технол. 1996 ;2(2):58–61.
Карачун ВВ. Прохождение волны избыточного давления через многофазную механическую структуру. Косм. наука технол. 1996 ;2(2):58–61.

Страницы