Методологічні аспекти фінансово-економічного обґрунтування проектів космічної техніки

1Алпатов, АП, 2Марченко, ВТ, 2Хорольський, ПП, 2Сазіна, НП
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
2Інститут технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(6):49-59
https://doi.org/10.15407/knit2014.06.049
Мова публікації: українська
Анотація: 

Описано методологічний підхід до фінансово-економічного обґрунтування проектів зі створення космічної техніки за показниками затрат, економічної і технічної ефективності та ризиків..

Ключові слова: економічне обґрунтування, космічна техніка, ризики
References: 
1. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2002. — 888 с.
2. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей: приложения к представлению знаний в информатике. — М.: Радио и связь, 1990. —
287 с.
3. Иванов Г. И. Инвестиционный менеджмент. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. — 320 с.
4. Інформаційно-аналітична система щодо забезпечення маркетингової діяльності на світовому ринку транспортно-космічних послуг (розроблена ІТМ НАНУ і ДКАУ за контрактом з ДКАУ, знаходиться в ДКАУ і підтримується в актуальному стані).
5. Концепція реалізації державної політики України у сфері космічної діяльності на період до 2032 року // Урядовий кур'єр. — 2011. — 24 травня (№ 92).
6. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво (Затверджена Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерством фінансів України 26.09.2001 р. № 218/446). — Режим доступу http://www.uazakon. com/documents/date_2o/pg_igwzop.htm
7. Надежность и эффективность в технике: справочник: В 10 т. — М.: Машиностроение, 1988. — Т. 3: Эффективность технических систем / Под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. — 328 с.
8. Пилипенко О. В., Переверзев Е. С., Алпатов А. П. и др. Эффективность научно-технических проектов и программ. — Днепропетровск: Пороги, 2008. — 509 с.
9. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. — Киев: Абсолют–В, Эльга, 2000. — 304 с.

10. Robinson P., Morel de Westgaver E.Economic Benefits from ESA Programmes. — Netherlands, Nordwijk: ESA Publicattions Division, 2000. — 38 p.