Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 34 результати
Автор [ Заголовок(Desc)] Рік
Фільтри: Автор - Г.С. Кочубей  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Шувалов ВО, 1Кочубей ГС, Приймак АІ, Резниченко МП. Деградація електричної потужності сонячних батарей під впливом навколосупутникового середовища на геостаціонарній орбіті. Косм. наука технол. 2002 ;8(4):025-036.
Шувалов ВО, Тихий ВГ, Приймак АІ, 1Гусарова ІО, Письменний МІ, Токмак МА, Резниченко МП, Носиков СВ, 2Кочубей ГС. Деградація полімерних матеріалів обшивок сонячних батарей КА під час тривалого впливу потоків атомарного кисню. Косм. наука технол. 2005 ;11(5-6):078-086.
Анон. Деградация полимерных материалов обшивок солнечных батарей КА при длительном воздействии потоков атомарного кислорода. Косм. наука технол. 2005 ;11(5-6):078-086.
Анон. Деградация электрической мощности солнечных батарей при воздействии околоспутниковой среды на геостационарной орбите. Косм. наука технол. 2002 ;8(4):025-036.
1Шувалов ВА, 1Токмак НА, 1Цокур АГ, 1Кочубей ГС. Динамічна взаємодія космічного апарата з розрідженою плазмою при русі під «магнітним парусом». Косм. наука технол. 2014 ;20(3):14-21.
Анон. Динамическое взаимодействие космического аппарата с разреженной плазмой при движении под «магнитным парусом». Косм. наука технол. 2014 ;20(3):14-21.

Сторінки