Можливості багатопозиційного комплексу, створеного на базі національних РЛС надгоризонтного виявлення балістичних і космічних об'єктів

Андрєєв, ФМ, Ковбасюк, СВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(5):074-081
https://doi.org/10.15407/knit2009.05.074
Язык публикации: російська
Аннотация: 
Розглядаються питання комплексного використання національних радіолокаційних засобів надгоризонтного виявлення балістичних та космічних об'єктів. Основну увагу приділено ефективному використанню наявних засобів та перспективі розвитку цього напрямку космічної галузі в Україні.
Ключевые слова: балістичні та космічні об'єкти, виявлення, радіолокаційні засоби
References: 
2.   Афанасьев И. А. Космонавтика и власть // Новости космонавтики. — 2008. — № 2. — С. 58–62.
3.   Загальнодержавна цільова науково-технічна косміч­на програма України на 2008–2012 роки. — Київ: На­ціональне космічне агентство України, 2008. — 86 с.
4.   Ковбасюк С. В., Ракушев М. Ю. Расчет частных произ­водных от текущих элементов орбиты по начальным условиям движения космического аппарата на осно­ве многомерных дифференциальных преобразований // Двойные технологии. — 2004. — № 2. — С. 15–18.
5.   Ковбасюк С. В., Стефанович В. І. Алгоритм об’єднання інформації про параметри руху космічного апарата в активному багатопозиційному радіолокаційному комплексі // Вісник ЖДТУ. Тех­нічні науки. — 2007. — № 2 (41). — С. 90–95.
6.   Ковбасюк С. В., Шестаков В. И. Оценивание точнос­ти определения пространственного положения ло-цируемого объекта в многопозиционных РЛС // Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 1999. — № 10. — С. 18– 23.
7.   Космічне право України: Зб. національних і міжна­родних правових актів. — К.: Атака, 2004. — 440 с.
8.   Павельцев П. Охота за невидимками по-французски // Новости космонавтики. — 2007. — № 8. — С. 41.

9.   Радиотехнические станции надгоризонтного обнару­жения войск ПРН / Под ред. Ф. М. Андреева. — Харьков: ВИРТА, 1983. — 444 с.