Вплив наномодифікаторів на властивості вуглекомпозитів

Манько, ТА, 1Гусарова, ІО, Потапов, ОМ, Солодкий, ЄВ
1Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпропетровськ
https://doi.org/10.15407/knit2020.05.015
Язык публикации: українська
Аннотация: 
Властивості вуглекомпозитів залежать від взаємодії на межі фаз «наповнювач — матриця». Одним із найбільш ефективних способів підвищення міжфазової адгезії є введення модифікувальних нанодомішок до складу матриці. За рахунок армування матриці можна підвищити механічні властивості вуглекомпозиту. Проведено аналіз різних наномодифікаторів сімейства нановуглеців, що містить фулерени, нанотрубки, графени, наноалмази. Унікальні характеристики у поєднанні з помірною собівартістю та комерційною доступністю вигідно відрізняють наноалмази від інших наночастинок. У роботі показано доцільність модифікування епоксидного сполучного HUNTSMAN наноалмазами, що мають малий та однорідний розмір, сферичну форму частинок, а також доступну зовнішню поверхню. Описано технологію введення наноалмазів у епоксидне сполучне та виготовлення на його основі вуглекомпозитів. Наноалмази вводилися в легколеткий розчинник тетрагідрофуран під впливом ультразвуку для забезпечення хорошого диспергувального середовища. Для визначення оптимального вмісту наномодифікаторів, що дозволяють підвищити міжфазну адгезію, досліджувалось багатокомпонентне епоксидне сполучне HUNTSMAN на основі смоли Araldite LY556, отверджувача Aradur 917 і прискорювача Accelerator DY070 з вмістом наноалмазів 0.26; 0.52; 2.6; 5.2 і 10.4 мас. %. Встановлено, що введення наноалмазів у кількості 2.6 мас. % дозволяє збільшити твердість матеріалів до 50 %. Результати досліджень показали, що під час введення в епоксидне сполучне мінімальної кількості 0.26 мас. % наномодифікаторів спостерігається максимальне підвищення міцнісних характеристик наномодифікованих вуглекомпозитів до 18 %. Роботи виконано у рамках угоди про надання гранту програми «Горизонт 2020».
Ключевые слова: вуглекомпозити, епоксидна смола, мікроструктура, міцність, наноалмази
References: 
1. Alishahi E., Shadlou S., Doagou-R. S., Ayatollahi M. R. (2013). Effects of carbon nanoreinforcements of different shapes on the mechanical properties of epoxy based nanocomposites. Macromol. Mater. Eng., 298 (6), 670—678.
2. Allaoui A., Bounia N. E. (2010). Rheological and electrical transitions in carbon nanotube/epoxy suspensions. Curr. Nanosci., 6 (2), 153—162.
3. Georgiou P., Walton J., Simitzis J. (2010). Surface modification of pyrolyzed carbon fibres by cyclic voltammetry and their characterization with XPS and dye adsorption. Electrochimica Acta, 55, 1207—1216.
4. Gogotsi Y., Presser V. (2013). Carbon Nanomaterials. CRC Press.
5. Jones C. (1993). Effects of electrochemical and plasma treatments on carbon fibers surfaces. Surface and Interface Analysis, 20, 357—367.
6. Shkolnik S., Hocker H. (1992). Electrocoating of carbon fibers with polymers. 2. Electrocopolymerization of monofunctional monomers. Polymer, 33(8), 1669—1675.
7. Winey K. I., Vaia R. A. (2007). Polymer nanocomposites. MRS Bull., 32 (4), 314—319.