Поиск

Поиск
Показать материалы, у которых
Найдены 5 результаты
Автор Заголовок [ Год(Asc)]
Фильтры: Автор - Н.А. Кириллова  [Показать все]
2005
Анон. Інформаційні технології в управлінні роботою корисного навантаження космічних апаратів з дистанційного зондування Землі. Косм. наука технол. 2005 ;11(3-4):088-091.
Волошин ВИ, Капустин ЕИ, Кириллов АИ, Кириллова НА, 1Засуха СО. Информационные технологии в управлении работой полезной нагрузки космических аппаратов по дистанционному зондированию Земли. Косм. наука технол. 2005 ;11(3-4):088-091.
Кириллов АИ, Кириллова НА, Махонин ЕИ. Формирование и отображение планов работы полезной нагрузки космических аппаратов и получение данных дистанционного зондирования Земли с применением программных пакетов ГИС-технологий. Косм. наука технол. 2005 ;11(3-4):085-087.
Анон. Формування та відображення планів роботи корисного навантаження космічних апаратів і отримання даних дистанційного зондування землі із застосуванням програмних пакетів гіс-технологій. Косм. наука технол. 2005 ;11(3-4):085-087.