Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 1899 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2021
Пилипчук ОЯ, Стрелко ОГ, Пилипчук ОО. Академік В.І. Вернадський про споконвічність життя в космосі (До 100-річчя його праці «Початок і вічність життя»). Косм. наука технол. 2021 ;27(2):10-10.
Пап ВО, Глущенко ЮМ, Медведський ММ. Блок синхронізації системи дзеркал, що служать для розділення оптичних каналів телескопа ТПЛ-1. Косм. наука технол. 2021 ;27(2):06-06.
Андрієвський МВ, Мітіков ЮО. Вплив витоку компонентa з порожнини насоса в область турбіни на стійкість роботи турбонасосного агрегата. Косм. наука технол. 2021 ;27(1):06-06.
Власов ДІ, Парновський ОС. Прогнозування локальних геомагнітних збурень на прикладі даних магнітної обсерваторії «Львів». Косм. наука технол. 2021 ;27(1):04-04.
Кордюм ЄЛ, Бриков ВО. Рух статолітів у статоцитах кореневого чохлика в умовах реальної та модельованої мікрогравітації. Косм. наука технол. 2021 ;27(2):09-09.
Чорногор ЛФ. Фізика геокосмічних бур. Косм. наука технол. 2021 ;27(1):03-03.
Редчиць ДО, Моісеєнко СВ. Чисельне моделювання нестаціонарних потоків холодної плазми при роботі плазмового актуатора. Косм. наука технол. 2021 ;27(1):05-05.

Сторінки