Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ПАТОН Борис Євгенович
доктор технічних наук, академік НАН України, президент НАН України, Київ
office@nas.gov.ua

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Вікторович,
доктор технічних наук, академік НАН України, генеральний конструктор Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпро

ЯЦКІВ Ярослав Степанович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ
yatskiv@nas.gov.ua

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ВАВИЛОВА Ірина Борисівна
кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ
irivav@mao.kiev.ua

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АЗІМОВ Олександр Тельманович,
доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Київ

АНАТИЧУК Лук'ян Іванович,
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України,  Чернівці

АТАМАНЕНКО Борис Анатолійович,
кандидат фізико-математичних наук, начальник департаменту космічних проектів Державного космічного агентства України, Київ

ВЕРХОВЦЕВ Валентин Геннадійович,
доктор геологічних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,, Київ

ГОРБУЛІН Володимир Павлович,
доктор технічних наук, академік НАН України, перший віце-президент НАН України, директор Національного інституту стратегічних досліджень

ДАНИК Юрій Григорович,
доктор технічних наук, Інститут інформаційних технологій Національного університету оборони України, Київ

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович,
доктор технічних наук, академік НАН України, член Президії НАН України, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київ

ДУДНИК Олексій Володимирович,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків

ІВАСИШИН Орест Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

ІВЧЕНКО Василь Миколайович,
доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка,, Київ

КОРДЮМ Єлизавета Львівна,
доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович,
доктор технічних наук, заступник директора Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Львів

КУНЦЕВИЧ Всеволод Михайлович,
доктор технічних наук, академік НАН України, почесний директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ

ЛИХОЛІТ Микола Іванович,
доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, директор — головний конструктор Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» ДКА України,  Київ

ЛОБАНОВ Леонід Михайлович,
доктор технічних наук, академік НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович,
доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, почесний директор Наукового центру  аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Київ

МАКАРОВ Олександр Леонідович,
кандидат технічних наук, заступник генерального конструктора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпро

МАЛИШЕВА Наталія Рафаїлівна,
доктор юридичних наук, заступник директора Міжнародного центру космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ

ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович,
доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України, Дніпро

УРУСЬКИЙ Олег Семенович,
доктор технічних наук, Рада з космічних досліджень НАН України, Київ

ФЕДОРОВ Олег Павлович,
доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович,
доктор технічних наук, Київ

ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович,
доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків