Про Журнал

Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України №307 від 28.12.1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 23700-13540ПР від 21.11.2018.

Згідно з наказом МОН України від 17.03.2020 № 409 та від 02.07.2020 № 886 про "Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії" журнал "Космічна наука і технологія" включено до категорії "А".

Коди спеціальностей для захисту дисертацій:
 
  91 Біологія
 
104 Фізика та астрономія
 
105 Прикладна фізика та наноматеріали
 
113 Прикладна математика
 
121 Інженерія програмного забезпечення
 
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 
124 Системний аналіз
 
131 Прикладна механіка
 
132 Матеріалознавство
 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 
142 Енергетичне машинобудування
 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
172 Телекомунікації та радіотехніка
 
Перелік спеціальностей для захисту дисертацій у старій класифікації:

технічні науки: 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки;05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів;05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження;05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин;05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі; 05.13.03 Системи та процеси керування,

фізико-математичні науки: 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія;01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи;01.03.04 Радіофізика; 01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем; 01.04.07 Фізика твердого тіла; 01.04.13 Фізика металів.

Журнал розрахований на фахівців у галузі космічної науки і техніки,  на тих, хто використовує космічні технології для різних застосувань, а також на закордонних читачів, які бажають ознайомитися з досягненнями ракето-космічної промисловості й космічної науки України. Цей журнал став гідним продовжувачем попередніх спеціалізованих видань, заснованих Національною академією наук України, таких як “Космические исследования на Украине” (1973-1984), “Космическая наука и техника” (1986-1992).

За 25 років свого існування журнал “Космічна наука і технологія” набув широкого визнання в Україні і за кордоном та значно сприяв розвитку космічних досліджень в Україні. Завдяки зусиллям редакції та редакційної  колегії на кінець 2019 року здійснено видання 25 томів журналу - 121 випуск, серед них 14 тематичних номерів та 19 додатків, в яких опубліковано понад 2050 наукових статей (30% підготовлені за участі зарубіжних авторів).

Тематика:
  • конструювання та виготовлення ракето-космічних комплексів  і космічних апаратів
  • наукове корисне навантаження космічних апаратів
  • системи керування космічними носіями та апаратами, динаміка та енергетика
  • дослідження Землі з космосу
  • космічна фізика та астрономія
  • космічна біологія та медицина
  • космічне матеріалознавство
  • космічний зв'язок, навігація  та інформаційні системи,
  • організаційні, освітянські, правові , економічні та філософські аспекти дослідження космосу
  • історія космічних досліджень

З 2015 року у підготовці журналу бере участь Українське регіональне відділення Міжнародної академії астронавтики.

Головний редактор: Борис Євгенович Патон 
Відповідальний секретар: Ірина Борисівна Вавилова 
Відповідальний секретар редакції: Ольга Василівна Клименко

Адреса редакції:
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України,
вул. Академіка Заболотного, 27, кімн. 201,
м. Київ, 03143, Україна
Тел.: (044) 526-47-63
Факс: (044) 526-21-47