Про Журнал

"Космічна наука і технологія" – науково-практичний журнал Національої академії наук України і Державного космічного агентства України. Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України від 28.12.1994 р.  №307. Журнал публікує оригінальні та оглядові наукові статті у всіх міждисциплінарних напрямах космічної діяльності. 

Журнал "Космічна наука і технологія" занесено до Переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися основні результати кандидатських і докторських дисертацій з фізико-математичних і технічних наук. Журнал включено до бази даних Web of Science.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 1232 від 02.02.1995 р. Виходить 6 разів за рік.
ISSN 2518-1459 (Online),  ISSN 1561-8889 (Print)
Key title: Space science and technology, Космічна наука і технологія, Космическая наука и технология.
Abbreviated key title: Space Sci. & Technol. (Kosm. nauka tehnol. in 1995-2016), Косм. наука технол.