Про Журнал

"Космічна наука і технологія" – науково-практичний журнал Національої академії наук України. Журнал публікує оригінальні та оглядові наукові статті у всіх міждисциплінарних напрямах космічної діяльності згідно з рубриками. 

Журнал "Космічна наука і технологія" занесено до Переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися основні результати кандидатських і докторських дисертацій з фізико-математичних і технічних наук. Журнал включено до бази даних Web of Science.

ISSN 2518-1459 (Online),  ISSN 1561-8889 (Print)

Мова: українська, англійська, російська. 

Виходить 6 разів за рік. 

Key title:  Космічна наука і технологія, Space science and technology, Космическая наука и технология. Abbreviated key title: Space Sci. & Technol. (Kosm. nauka tehnol. in 1995-2016), Косм. наука технол. DOI:  https://doi.org/10.15407/knit. 

Веб-сайт журналаhttp://space-scitechjournal.org.ua

Видавець: ВД «Академперіодика»