Геліосейсмологічний експеримент КОРОНАС-ДІФОС

Костик, РІ, Кесельман, ЙГ, Осипов, СМ, Лєбєдєв, МІ, Ораєвський, ВМ, Жугжда, ЮД, Копаєв, ІМ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(1):34–40
https://doi.org/10.15407/knit1996.01.034
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приводиться опис сонячного телескопа-фотометра ДИФОС, призначеного для реєстрації глобальних коливань яскравості Сонця на орбітальній станції КОРОНАС, виведеної на орбіту 2 березня 1994 р. Обговорюються попередні результати спостережень, одержані за допомогою цього фотометра.
Ключові слова: глобальні коливання яскравості, Сонце, фотометр ДИФОС
References: 
Gurtovenko Е. A., Keselman I. G., Kostik R. I., et al. Photometer DIFOS for the study of solar brightness variations // Solar Phys.—1994.—152, N 1.—P. 43—46.
Lebedev N. I., Oraevsky V. N., Zhugzhda Yu. D., et al. First results of the CORONAS-DIFOS experiment // Astron. and Astrophys.—1995.—296, N —P. L25—L28.

Oraevsky V.N., Zhugzhda Yu.D. Project CORONAS-I // CORONAS Information N 1.—1991.