Вплив зовнішнього акустичного випромінювання на виникнення хвильових процесів в багатофазових механічних структурах бортової апаратури

Карачун, ВВ, Колосов, ВМ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(1):68–72
https://doi.org/10.15407/knit1996.01.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджується одна з найчастіше використовуваних систем бортової апаратури у вигляді двох коаксіальних колових циліндрів, розділених рідиною. Вивчаються і аналізуються закономірності формування хвильових процесів у пристроях під впливом зовнішнього акустичного випромінювання під час роботи маршових двигунів КА
Ключові слова: бортова апаратура, зовнішнє акустичне випромінювання, хвильовий процес
References: 
Карачун В. В. О влиянии акустического излучения на плоские элементы конструкций гироскопических приборов  // Меха­ника гироскопических систем.—1993.—Вып. 12.—С. 23— 29.
Карачун В. В. О влиянии звукового излучения на механические системы  // Тез. докл. междунар. науч.-практич. конф. «Аэрокосмический комплекс: конверсия и технология», Жи­томир, 11 —16 сент., 1995 г. — Житомир: ЖИТИ, 1995.— С. 20—21.
Карачун В. В., Лозовик В. Г. О влиянии акустического излуче­ния на динамику чувствительных элементов гиростабилизи- рованной платформы // Космічна наука і технологія.— 1995.—1, № 2-6.—С. 72—75
Карачун В. В., Юдин О. Н. О погрешности гироскопического датчика угловых скоростей при внешнем акустическом возмущении // Механика гироскопических систем.—1993.— Вып. 12,—С. 107—110.

Шендеров Е. Л. Волновые задачи гидроакустики. — Л.: Судо­строение, 1972.—352 с.