Алгоритм синтезу і властивості ортогональних систем сигналів

Стасєв, ЮВ, Пастухов, МВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(3):69–73
https://doi.org/10.15407/knit1996.05.069
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються шляхи розв'язку проблеми забезпечення потрібної якості передавання інформації в космічних системах зв'язку та керування на основі використання похідних ортогональних систем сигналів. Розробляється алгоритм синтезу досліджуються властивості похідних ортогональних систем сигналів.
Ключові слова: космічні системи зв'язку та керування, ортогональні системи
References: 
Варакин Л. Е.  Теория  систем  сигналов. —  М.: Сов. радио, 1978.—304 с.
Горбенко И. Д., Стасев Ю. В. // Радиотехника.—1989.—№ 9.— С. 16—18.
Свердлик М. Б. Оптимальные дискретные сигналы. — М.: Сов. радио, 1975.—200 с.
Бельтюков В. В., Сивов В. А. // Радиотехника и электроника.— 1982.—27, № 9.—С. 1773—1778.