Аутентифікація в космічних системах зв'язку і управління з багаторазовим доступом

Стасєв, ЮВ, Горбенко, ІД, Пастухов, МВ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(1):83–86
https://doi.org/10.15407/knit1997.01.083
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приводиться аналіз аутентифікації космічних систем зв'язку і керування на фізичному рівні. Показано, що розв'язок проблеми аутентифікації можливий при реалізації динамічного режиму функціонування та використанні великих ансамблів слабокорельованих складних сигналів
Ключові слова: космічний зв'язок, управління космічними системами
References: 
Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований.— М.: Наука, 1969.—Т. 1.— 343 с.
Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. — М.: Радио и связь, 1985.—384 с.
Пышкин И. М. Теория кодового разделения сигналов. — М.: Связь, 1980.—208 с.
Тузов Г. И., Урядников Ю. Ф., Прытков В. И. и др. Адресные системы управления и связи. Вопросы оптимизации / Под ред. Г. И. Тузова. — М.: Радио и связь, 1993.—384 с.