Правові проблеми сприяння інвестиціям в космічній галузі України

Бєглий, ОВ, Кудрявченко, ОВ, Передерій, РВ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(3):010-020
https://doi.org/10.15407/knit1997.05.010
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядається стан правового забезпечення та проблеми створення сприятливого правового оточення для інвестицій у космічну галузь України.
Ключові слова: космічне право
References: 
Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 38.
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.—1990.—№ 31.
Закон про економічну самостійність Української РСР // Ві­домості Верховної Ради УРСР.—1990.—№ 34.
Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 14.
Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 20.
Закон   України   «Про   підприємства   в   Україні»   //   Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 24.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 25.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відо­мості Верховної Ради України.—1991.—№ 29.
Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 46.
Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України.—1991.—№ 49.
Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» // Відомості Верховної Ради України.—1992.— № 10.
Закон України «Про приватизацію майна державних підпри­ємств» // Відомості Верховної Ради України.—1992.—№ 24.
Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України.—1992.—№ 26.
Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Відомості Верховної Ради України.—1993.—№ 33.
Закон України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» // Відомості Верховної Ради України.— 1994.—№ 6.
Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України.—1994.—№ 10.
Закон України «Про правовий статус іноземців» // Відомості Верховної Ради України.—1994.—№ 23.
Закон України «Про страхування» // Голос України.—1996.— 11 квітня.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Голос України.—1996.—25 квітня.
Закон України Про космічну діяльність // Голос України.— 1996.—5 грудня.
Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяль­ності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за уча­стю державних підприємств» // Відомості Верховної Ради України.—1993.—№ 23.
Конституція України // Відомості Верховної Ради України.— 1996.
Концепція Правової реформи в Україні. — Київ: Право, 1996.
Проект Концепції зовнішньоекономічної політики України. — Київ: КМУ, 1996.
Проект Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 1998—2002 pp. — Київ: НКАУ, 1997.