Оцінка деформації структури супутник — субсупутник під впливом опору атмосфери

Авдєєв, ВВ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(3):030–033
https://doi.org/10.15407/knit1997.05.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Встановлена залежність міжкорекційних інтервалів від висоти орбіти, щільності атмосфери, точнісних характеристик, різниці балістичних коефіцієнтів та початкового відносного положення
Ключові слова: космічні апарати і тестування корисного навантаження
References: 
Баринов К. Н., Бурдаев М. Н., Мамон П. А. Динамика и принципы построения орбитальных систем космических ап­паратов. — М.: Машиностроение, 1975.—232 с.
Коцаренко М. Я., Корепанов В. Є., Івченко В. М. Дослідження іоносферних провісників землетрусів (експеримент Поперед­ження) // Косміч. наука і технологія.—1995.—1, № 1.— С. 96—99.
Красовский А. А., Бушуев Е. И., Компанией, Э. П., Васильєва А. И. Численно-аналитический метод расчета эволюции близ­ких ИСЗ // Космич. исследования на Украине.—1973.—Вып. 2.—С. 83—91.
Назаренко А. И., Скребушевский Б. С. Эволюция и устойчи­вость спутниковых систем. — М.: Машиностроение, 1981.— 284 с.
Основы теории полета и элементы проектирования искусственных спутников Земли / Под ред. М. К. Тихонравова. — М.: Машинострое­ние, 1974.—332 с.
Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г. Основи механики космического полета. — М.: Наука, 1990.—448 с.

Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1965.—540 с.