Оптимізація конструкції геостационарного космічного апарату, що містить два елементи великої парусності

1Алпатов, АП, Науменко, РМ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(3):043–046
https://doi.org/10.15407/knit1997.05.043
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто задачу оптимізації конструкції космічного апарата конкретної конфігурації з метою мінімізації збурюючої дії момента сонячного тиску на кінетичний момент двигунів-маховиків системи орієнтації апарата. Отримані аналітичні співвідношення для розрахунку оптимальних значень геометричних параметрів апарата і оптичних характеристик поверхностей, що входять до його конструкції.
Ключові слова: геостаціонарний супутник, космічні апарати і корисне навантаження
References: 
Алпатов А. П., Науменко Р. Н., Салтыков Ю. Д. и др. Минимизация момента солнечного давления с помощью ком­пенсационного отражателя // Автоматика-96: Третья укр. конф. по автоматическому управлению, Севастополь, 9—14 сент., 1996. — Севастополь: СевГТУ, 1996.—Т. 3.—С. 65— 66.
Алпатов А. П., Науменко Р. Н., Шичанин В. Н. Принципы управления положением центра солнечного давления и пути их технической реализации // Автоматика-95: Вторая укр. конф. по автоматическому управлению, Львов, 26—30 сент., 1995. — Львов: НВЦ ITIC, 1995.—Т. 5.—С. 3—4.
Боднер В. А. Системы управления летательными аппаратами. — М.: Машиностроение, 1973.—504 с.

Раушенбах Б. В., Токарь Е. Н. Управление ориентацией косми­ческих аппаратов. — М.: Наука, 1974.—600 с.