Про механізм взаємодії акустичного випромінювання з плоскими елементами конструкції

Потапова, КР
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(3):098–103
https://doi.org/10.15407/knit1997.05.098
Мова публікації: російська
Анотація: 
Будується механічна модель взаємодії акустичного випромінювання з пласкими елементами конструкції. Отримані закономірності згинного руху і визначені особливості динаміки збудженого стану пластин.
Ключові слова: матеріали космічних кораблів
References: 
Карачун В. В. Об особенностях акустического нагружения пла­стин конечных размеров // Пробл. прочности.—1990.— № 10.—С. 93—96.