Чутливість гравіінерційних датчиків

Крючков, ЄІ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(2):73–77
https://doi.org/10.15407/knit1998.02.073
Мова публікації: російська
Анотація: 
Стаття присвячена розробці інерціальних датчиків для розв'язання задач гравіметрії, сейсмографії та інерціальної навігації. Розглянуті деякі датчики різного принципу дії. Головну увагу приділено кріогенним датчикам, які зараз мають найвищу чутливість. Проведено аналіз чутливості широко відомого кріогенного датчика Пейка та кріогенного датчика нового типу, розробленого в ІКД. Цей датчик знаходиться в стані лабораторних досліджень.
Ключові слова: інерційні датчики, космічний зв'язок
References: 
1.  Грушинский Н.  П.  Основы гравиметрии.  —  М.:  Наука, 1983.—361 с.
2.  Исследования гравитационного поля и природных ресурсов Земли космическими средствами: Тез. докл. Всесоюз. конф. — Львов, 1984.—137 с.
3.  Михалевич В.  С.,  Козорез В.  В.,  Рашкован В.  М.  и др. «Магнитная потенциальная яма» — эффект стабилизации сверхпроводящих  динамических  систем.   —   Киев:   Наук. думка, 1991.—336 с.
4.  Chan Н. A., Paik Н. J., Moody М. V. Superconducting gravity gradiometer for space and terrestrial applications // J. Appl. Phys.—1991.—60, N 12.—P. 4308-4315.
5.  Chan H. A., Paik H. J., et al. Superconducting techniques for gravity survey and inertial navigation // IEEE Trans. Magn.— 1985.—21, N 2.—P. 411—414.

6.  Kruchkov  E.   I.   One   approach   to   magnetic  levitation   and precision   acceleration   measurement   under   superconductivity conditions   //   IEEE   Trans.   Appl.   Supercond.—1996.—6, N 4.—P. 157—159.