Адаптивний кореляційний аналіз локально-стаціонарних випадкових сигналів для бортових експериментів

Погрібний, ВО, Собульський, А, Рожанківський, ІВ, Грень, ЯВ, Джицімський, З
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):30–35
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Подано адаптивний алгоритм визначення кореляційних функцій в реальному часі для аналізу стаціонарності з використанням ковзного вікна, що пересувається з дискретністю одного відліку. Аналіз стаціонарності полягає в порівнянні середніх та дисперсій випадкового процесу на поточному інтервалі аналізу і на поточному довірчому інтервалі. Здійснене порівняння похибок дисперсії для алгоритмів з кроковим та ковзним вікном. Подана структурна схема бортового адаптивного корелятора.
Ключові слова: бортовий адаптивний корелятор, космічна навігація
References: 
1.    Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвя­зи и их измерения. — М.: Энергоиздат, 1982. —320 с.
2.    Погрибной В. А.  Бортовые системы обработки сигналов. - Киев: Наук, думка, 1984.-216 с.
3.    Погрибной В. А.,  Рожанковский И.  В.,  Джыцимски  3., Собульски   А.   Адаптивный   корреляционный   анализ   ло­кально-стационарных    случайных    процессов    //    Изв. высш. учеб, заведений. Радиоэлектроника. —1996.—№ 5.— С. 24-32.

4.    Яглом А. М. Кореляционная теория стационарных случай­ных функций. — Л.: Гидрометеоиздат, 1981.—-216с.