Моделювання радіаційної електризації космічних апаратів в іоносфері і магнітосфері

Шувалов, ВО, Приймак, АІ, Губін, ВВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):28–35
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.028
Мова публікації: російська
Анотація: 
Сформульовано принципи, розроблено методологію фізичного моделювання радіаційної електризації космічних апаратів в іоносфері та магнітосфері. Показано, що реєстровані циклограми та імпульси високовольтних розрядів несуть повну інформацію про електрофізичні властивості матеріалів. Виявлено, що ефективність плазмової нейтралізації електрорадіаційного впливу залежить від концентрації низькотемпературної плазми та структури опромінюваної поверхні.
Ключові слова: електрорадіаційний вплив, космічні апарати, низькотемпературна плазма
References: 
1.  Альперт Я. Л., Гуревич А. В., Питаевский Л. П. Искусст­венные  спутники  в  разреженной  плазме.  —  М.:  Наука, 1964.—384 с.
2.  Антонов В. М., Пономаренко А. Г. Лабораторные исследо­вания эффектов электризации космических аппаратов. — Новосибирск: Наука, 1992.—115 с.
3.  Веников В. А. Теория подобия и моделирования.  — М.: Высш. шк., 1976.—480 с.
4.  Грановский В. Л. Электрический ток в газе. — М.: Госте-хиздат, 1952.—432 с.
5.  Громов В. В. Электрический заряд в облученных материалах. — М.: Энергоиздат, 1982.—112 с.
6.  Шувалов В. А. Моделирование взаимодействия тел с ионосферой. — Киев: Наук, думка, 1995.—180 с.
7.  Anderson P. С., Koons H. С. Spacecraft charging anomaly on a  low-altitude  satellite  in  an  aurora  //  J.   Spacecraft  and Rockets.—1996.—33, N 5.—P. 734—738.

8.  Furnis   T.   Space   knockout   //   Flight   Int. —1996.—150, N 4543.—P. 26—27.