До питання про можливість появи передспалахових струмових шарів в хромосфері активної області Сонця

Кришталь, ОН, Герасименко, СВ, Войцеховська, АД
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(3):52–60
https://doi.org/10.15407/knit2012.03.052
Мова публікації: російська
Анотація: 
Були досліджені умови появи і розвитку іонно-звукової нестійкості в передспалаховій плазмі петельної структури в активній області. Дослідження проводилися в рамках напівемпіричної моделі FAL сонячної атмосфери. На ділянці струмового контура петлі поблизу її основи передбачалася наявність субдрейсерівського електричного поля і паралельного йому магнітного «кілогауссового» поля. Показано, що дрібномасштабна іонно-звукова нестійкість з низьким порогом збудження по амплітуді субдрейсерівського поля може виникнути в досліджуваній області до настання фази «попереднього нагрівання». Показано, що в рамках концепції, що використовується, зниження порога збудження нестійкості можливо тільки при підвищенні ступеня неізотермічності плазми
Ключові слова: іонно-звукова нестійкість, активна область Сонця, субдрейсерівське поле
References: 
1.  Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А. А. Основы электродинамики плазмы. — М.: Высш. шк., 1989. — 424 с.
2.  Резникова В.Э., Мельников В.Ф. Горбиков С.П., Шибасаки К. Динамика распределения радиояркости вдоль вспышечной петли // Сб. тез. конф. «Физика плазмы в солнечной системе», Москва, 5—8 февраля 2008 г. — М.: ИКИ РАН, 2008. — С. 17.
3.  Резникова В.Э., Мельников В.Ф., Шибасаки К. Эволюция распределения радиояркости вдоль протяженных вспышечных петель // Тез. докл. науч. конф. памяти М. Т. Тереховой (Нижний Новгород, 7 мая 2007 г.). — Нижний Новгород: ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет», УНЦ «Фундаментальная радиофизика», 2007. — С. 17—18.
4.  Сомов Б. В. Солнечные вспышки // Итоги науки и техники / ВИНИТИ. Астрономия. — 1987. — 34. — С. 78—135.
5.  Сомов Б. В., Титов В. С., Вернетта А. И. Магнитное пересоединение в солнечных вспышках // Итоги науки и техники / ВИНИТИ. Астрономия. — 1987. — 34. — С. 136—237.
6.  Aschwanden M. I. An evaluation of coronal heating model for active regions based on Yohkoh, SOHO and TRACE observations // Astrophys. J. — 2001. — 560, N 2. — P. 1035—1043.
7.  Fontenla J. M., Avrett E. H., Loeser R. Energy balance in solar transition region. III. Helium emission in hydrostatic, constant-abundance models with diffusion // Astrophys. J. — 1993. — 406, N 1. — Р. 319—345.
8. Foukal P., Hinata S. Electric fields in the solar atmosphere: a review // Solar Phys. — 1991. — 132, N 1. — P. 307—330.
 9. Heyvaerts J., Priest E., Rust D. An emerging flux model for the solar flare phenomenon // Astrophys. J. — 1977. — 216, N 1. — P. 213—221.
10. Kryshtal A. N. Bernstein-wave instability in a collisional plasma with a quasistatic electric field // J. Plasma Phys. — 1998. — 60, Part 3. — P. 469—484.
11.  Kryshtal A. N., Gerasimenko S. V., Voitsekhovska A. D. «Oblique» Bernstein modes in solar preflare plasma: generation of second harmonics // Adv. Space Res. — 2012. — 5, N 4. — P. 791—796.
12. Kryshtal A. N., Kucherenko V. P. Ion-acoustic instability caused by large-scale electric field in solar active regions // Solar Phys. — 1996. — 165. — P. 139—153.
13. Machado M. E., Avrett E. H., Vernazza J. E., Noyes R. W. Semiempirical models of chromospheric flare regions // Astrophys. J. — 1980. — 242, N 1. — P. 336—351.
14. Melnikov V. F., Shibasaki K., Reznikova V. E. Loop-Top Nonthermal Microwave Source in Extended Solar Flaring Loops // Astrophys. J. — 2002. — 580. — P. L.185—L188.
15. Miller I. A., Cargil P. I., Emslie A. G., et al. Critical issues for understanding particle acceleration in impulsive solar flares // J. Geophys. Res. — 1997. — 102, N A7. — P. 14631—14659.
16. Pines D., Schrieffer J. R. Collective behavior in solid-state plasmas // Phys. Rev. — 1961. — 124, N 5. — P. 1387—1400.
17. Solanki S. K. Small-scale solar magnetic fields: an overview // Space Sci. Revs. – 1993. – 63. – P. 1—183.

18. Vernazza J. E., Avrett E. H., Loeser R. Structure of solar chromosphere. III. Models EUV brightness components of the quiet Sun // Astrophys. J. Suppl. Ser. — 1981. — 45. — P. 635—725.