Калібрування спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за наземними спектрометричними вимірюваннями: попередні результати

Попов, МО, Станкевич, СА, Зєлик, ЯІ, Шкляр, СВ, Семенів, ОВ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(5):59–65
https://doi.org/10.15407/knit2012.05.059
Мова публікації: українська
Анотація: 
Викладено метод оцінювання спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за результатами космічного знімання тестових об’єктів контрольно-калібрувального полігону. Запропоновано спеціальну параметризацію функцій спектральної чутливості сенсора багатоспектральної знімальної системи, яка дозволяє розв’язати систему рівнянь переносу оптичного випромінювання аналітично. Наведено попередні результати калібрування спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за реальними знімками та наземними спектрометричними вимірюваннями
Ключові слова: космічне знімання, сенсор багатоспектральної супутникової системи «Січ-2», спектральна чутливість
References: 
1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / За ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. — Київ: Наук. думка, 2006. — 360 с.
2. Ваваев В. А., Василейский А. С., Жуков Б. С. и др. Наземная калибровка камер КМСС для КА «Метеор-М» № 1// Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2009. —  6, № 1.  — С. 251—258.
3. Криксунов Л. З. Справочник по основам инфракрасной техники. — М.: Сов. радио, 1978. — 400 с.
4. Станкевич С. А. Виявлення додаткових розпізнавальних ознак об’єктів за результатами багатозонального дистанційного спостереження в інфрачервоному спектральному діапазоні // Труди Нац. акад. оборони України. — 1999. — Вип. 23. — С. 92—99.
5. Станкевич С. А. Информативность оптических диапазонов дистанционного наблюдения Земли из космоса: практические алгоритмы // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 2. — С. 22—27.
6. Станкевич С. А., Титаренко О. В., Шкляр С. В. Ефективна обробка даних польового спектрометрування в природоресурсних задачах // Доп. НАН України. — 2010. — № 12. — С. 110—115.
7. Тягур В. М., Лихоліт М. І., Колобродов В. Г. Оптичні системи космічних багатоспектральних сканерів // Наук. вісті НТУУ «КПІ». — 2006. — № 6. — С. 125—132.
8. Biggar S. F., Slater P. N., Gellman D. I. Uncertainties in the in-flight calibration of sensors with reference to measured ground sites in the 0.4—1.1 μm range // Remote Sens. Environ. — 1994. — 48, N 2. — P. 245— 252.
9. Clark R. N., Swayze G. A., Wise R., et al. USGS digital spectral library splib06a / USGS Digital Data Series 231, 2007. —1254 p.
10. Schowengerdt R. A. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing. —San Diego: Academic Press, 2007. —560 p.

11. Staenz K., Secker J., Gao B.-C., et al. Radiative transfer codes applied to hyperspectral data for the retrieval of surface reflectance // ISPRS J. Photogrammetry and Remote Sens. — 2002. — 57, N 3. — P. 194—203.