Порівняння результатів обробки спостережень GPS- і ГЛОНАСС- супутників на перманентних станціях, розташованих на півночі Європи

Хода, ОО
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(1):44-56
https://doi.org/10.15407/knit2013.01.044
Мова публікації: російська
Анотація: 
Для мережі перманентних станцій, розташованих на півночі Європи, було отримано три розв'язки: з обробки спостережень тільки GPS-супутників, тільки ГЛОНАСС-супутників та спільної обробки спостережень GPS- і ГЛОНАСС-супутників. На основі порівняння повторюваності складових отриманих координат GPS/ГЛОНАСС-станцій та визначених зовнішніх середніх квадратичних похибок зроблено висновки, що на даний момент ГЛОНАСС-розв'язок по точності поступається GPS-розв'язку, а включення ГЛОНАСС- супутників в обробку спостережень перманентних станцій, розташованих у цьому регіоні, не покращує точності оцінки координат.
Ключові слова: глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС), зенітні тропосферні затримки, координати станцій
References: 
1. Болотін С. Л., Литвин С. О. Порівняння об'єднаних каталогів RSC(GAOUA)05 C 03 та RSC(PUL)06 C 02 з реалізацією Міжнародної небесної системи відліку ICRF // Кинематика и физика небес. тел. — 2010. — 26, № 1. — С. 31—42.
2. Красильников А. Орбитальная группировка ГЛОНАСС развёрнута полностью // Новости космонавтики. —2012. — 22, № 1. — С. 24—27.
3. Хода О. А. Определение координат перманентных станций региональной сети: GPS vs GPS+ГЛОНАСС // Космічна наука і технологія — 2011. — 17, № 6. — С. 45—53.
4. Bernese GPS Software Version 5.0. / Eds R. Dach, U. Hugen tobler, P. Fridez, M. Meindl. — Berne: Astronomical Institute, University of Berne, 2007. — 612 p.
5. Bruyninx C. Comparing GPS-only with GPS+GLONASS positioning in a regional permanent GNSS network // GPS Solutions. — 2007. — 11, N. 2. — P. 97—106.
6. Guidelinesfor EPN Analysis Centres [Электронный ресурс] / Prepared by the EPN Coordination Group and the EPN Central Bureau // Режим доступа: http://epncb.oma.be/_documentation/guidelines/guidelines_analysis_centre...
7. IGSProducts [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://igs.org/components/prods.html
8. Ineichen D., Brockmann E., Schaer S. Processing combined GPS/GLONASS data at Swisstopo’s local analysis center [Электронный ресурс] // Presented at EUREF 2008 Symposium. — Brussels. — 2008. — Режим доступа: http://www.epncb.oma.be/_documentation/ papers/eurefsymposium2008/processing_ combined_gpsglonass_data_at_swisstopos.pdf

9. Standish E. M. The observational basis for JPL’s DE200, the planetary ephemerides of the Astronomical Almanac // Astron. and Astrophys. — 1990. — 233, N 1. — P. 252—271.