Розробка сучасних технологій та устаткування для виробництва ракетно-космічної техніки

1Желтов, ПМ, 2Дюков, ВІ, 3Семенов, ЛП, 1Харченко, ВВ
1Публічне акціонерне товариствo «Український науково-дослідний інститут технології машинобудування», Дніпропетровськ
2Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», Дніпропетровськ
3Державне космічне агентство України, Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(6):19-26
https://doi.org/10.15407/knit2014.06.019
Мова публікації: російська
Анотація: 

Викладено результати науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт із удосконалення технології та устаткування для виробництва ракетно-космічної техніки. Роботи направлено на підвищення технологічності конструкцій, забезпечення надійності виробів, зменшення собівартості виробництва.

Ключові слова: ракетно-космічна техніка, шаруватий пластик
References: 
1. Висновок про видачу деклараційного патенту на винахід за результатами формальної експертизи на заявку 20031212682. Верстат для спірального намотування виробів з композиційних матеріалів. — Заявл. 29.12.2003 р.
2. Пат.80218 С2 UA, МПК, В32В 17/12, В29В 15/10. Cпосіб виробництва шаруватого матеріалу / І. Є. Заворітько, М. А. Малий, В. В. Шелухін та ін. — Опубл. 27.08.2007 р., Бюл. № 13.
3. Пат.86703 С2 UA, МПК, В32В 27/00. Спосіб виготовлення виробу з полімерних композиційних матеріалів / І. Є. Заворітько, М. А. Малий, П. М. Желтов, В. В. Луговський. — Опубл. 12.05.2009 р., Бюл. № 9.
4. Пат.89089 С2 UA, МПК, G01F 11/00, G01F 13/00. Дозатор для порошкоподібних матеріалів / І. Є. Заворітько, C. О. Засуха, П. М. Желтов та ін. — Опубл. 25.12.2009 р., Бюл. № 24.
5. Пат. 66462 U UA, МПК, В29C 51/10, В29C 51/18. Установка гофрування та дублювання плівки / П. М. Желтов, C.О. Засуха, Л. П. Семенов та ін. — Опубл. 10.01.2012 р., Бюл. № 1.
6. Пат. 71723 U UA, МПК, G01N 29/04. Спосіб ультразвукового контролю великогабаритних алюмінієвих плит / О. Л. Серебренніков, П. М. Желтов, А. Б. Закарлюка та ін. — Опубл. 25.07.2012 р., Бюл. № 14.