Побудова і валідація регіональної моделі повного електронного вмісту іоносфери з використанням двочастотних фазових спостережень у мережах перманентних ГНСС-станцій

Жаліло, ОО, Ємець, АІ, Безсонов, ЄА, Діцький, ІВ, Занімонський, ЄМ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(6):28–48
https://doi.org/10.15407/knit2015.06.028
Мова публікації: російська
Анотація: 

Викладено результати побудови, оптимізації і валідації регіональної двовимірної моделі повного електронного змісту (ПЕС) іоносфери. Моделювання грунтується на використанні високоточних однозначних фазових «безгеометричних» ГНСС-спостережень у мережі перманентних референцних станцій і здійсненні спільного МНК-оцінювання параметрів моделі і невідомих фазових зміщень. Показано, що запропонована модель дозволяє на 65...80 % точніше виконувати абсолютне і диференціальне позиціонування порівняно з відомою моделлю GIM IONEX (IGS).

Ключові слова: глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС), моделювання, перманентна референцна станція, повний електронний вміст іоносфери., спостереження
References: 
1. Гофманн-Велленгоф Б, Ліхтнеггер Г., Коллінз Д.  Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика / Пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа. — Київ: Наук. думка, 1995. — 380 с.
2.  Жалило А. А., Желанов А. А., Бессонов Е. А., Дицкий И. В. Экспериментальная отработка программно-математического инструментария обработки наблюдений сети наземных перманентных референцных ГНСС станций Украины для оценки и моделирования полного электронного содержания ионосферы в рамках международного проекта «Ионосат-Микро» // Космический проект «Ионосат-Микро» / Под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фёдорова. — Киев: Академпериодика, 2013. — С. 200—209.
3.  Жалило А. А., Желанов А. А., Шелковенков Д. А. и др. Совместные текущие разработки и исследования ХНУРЭ и ГАО НАН Украины в области точного ГНСС-позиционирования // Тр. 4-го Междунар. радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». — Харьков, 2011.— 1, ч. 2. — С. 18—20.
  4. Космический проект «Ионосат-Микро» / Под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фёдорова. — Киев: Академпериодика, 2013. — 218 с.
  5. Створення системи збору, обробки та аналізу наземних і бортових космічних GPS/ГЛОНАСС спостережень для моніторингу, досліджень й моделювання повного електронного вмісту іоносфери у рамках міжнародного проекту «Іоносат-Мікро». Етап 1. Експериментальне відпрацювання апаратно-програмних засобів збору, обробки та аналізу спостережень мережі наземних перманентних референцних ГНСС станцій України для оцінки і моделювання складових іоносферної затримки: наук.-техн. звіт / ГАО НАН України. — № ДР 0113U002710. — Київ, 2013. — 69 с.
  6. Створення системи збору, обробки та аналізу наземних і бортових космічних GPS/ГЛОНАСС спостережень для моніторингу, досліджень й моделювання повного електронного вмісту іоносфери у рамках міжнародного проекту «Іоносат-Мікро». Етап 2. Оптимізація алгоритмів оцінки та моделювання іоносферних і тропосферних затримок з використанням спостережень мереж перманентних ГНСС станцій: наук.-техн. звіт / ГАО НАН України. — № ДР 0112U001418. — Київ, 2014. — 46 с.
  7. Хода О. А. Программное обеспечение «Klio» для определения параметров ионосферы // Космічна наука і технологія. — 1999. — 5, № 5/6. — С. 25—32.
8.  Alcantarilla I., Zarraoa N., Caro J. On EGNOS and WAAS Performance // Proc. ION 61st Annual meeting The MITRE Corporation & Draper Laboratory. — Cambridge, MA, 2005. — P. 774—782.
  9. Bessonov E., Ditskiy I., Zhelanov A., Zhalilo A. Mapping the regional ionospheric TEC using observations of GNSS stations of Ukraine // ТCSET’2014: thesis. — Lviv, 2014 — P. 792.
10. Bisnath S., Gao Y. Precise point positioning: a powerful technique with a promising future / GPS World. —2009. — P. 43—50.
11. Calle Calle J. D., Rodríguez Pérez I., Cueto Santamaría M., et al. Using LEO GNSS data for precise calibration of space HW biases // Proc. 25th Int. Technical meeting of the satellite division of the Institute of Navigation. —Nashville TN, 2012. — P. 2249—2258.
12. Colombo Oscar L. Resolving carrier-phase ambiguities on the fly, at more than 100 km from nearest reference site, With The help of ionospheric tomography // ION GPS 1999: Proc. 12th Int. technical meeting of the satellite division of the Institute of Navigation. — Nashville, TN., 1999. — P. 1635—1642.
13. Fedrizzi M., Langley R. B., Komjathy A., et al. The low-latitude ionosphere: Monitoring its behaviour with GPS // Proc. 14th Int. Technical meeting of the satellite division of the Institute of Navigation (ION GPS 2001). — Salt Lake City, UT., 2001. — P. 2468—2475.
14. Hernandez-Pajares M., Juan J. M., Sanz J., Colombo O. L. Application of ionospheric tomography to real-time GPS carrier-phase ambiguities resolution, at scales of 400—1000 km and with high geomagnetic activity // Geophys. Res. Lett. — 2000. — 27, N 13. — P. 2009—2012.
15. Klobuchar J. A. Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users // IEEE Trans. Aerospace and Electron. Syst. — AES-23. — P. 325—331.
16. Komjathy A. Global ionospheric total electron content mapping using  the global positioning system: Ph. D. dissertation, Department of Geodesy and Geomatics Engineering Technical Report N 188. — University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1997. — 248 p.
17. Leick A. GPS Satellite Surveying: 3-rd ed. — New York: John Wiley, 2003. — 464 p.
18. Liu J., Chen R., Kuusniemi H., et al. Mapping the regional ionospheric TEC using a spherical cap harmonic model and IGS products in high latitudes and the arctic region // Proc. IAIN 2009 World Congress. — Stockholm, Sweden, 2009. — Mode of access.
19. Liu J., Chen R., Kuusniemi H., et al. A Preliminary study on mapping the regional ionospheric TEC using a spherical cap harmonic model in high latitudes and the arctic region // J. Global Posit. System. — 2010. — 9, N 1. — P. 22—32.
20. Rizos C. Principles and practice of GPS surveying. School of engineering. — The University of New South Wales, Australia, 1999. — 555 p.
21. Schaer S. Mapping and predicting the Earth’s ionosphere using the global positioning system: Ph. D. dissertation. — Astronomisches Institut der Universität Bern, 1999. — 228 p.
22. Sparks L., Komjathy A., Mannucci A. J. Estimating SBAS ionospheric delays without grids: The conical domain approach // ION NTM 2004: Proc. National technical meeting of the Institute of Navigation. — San Diego, CA, 2004. — P. 530—541.