Визначення зон небезпеки в районах падіння відокремлюваних частин ракети-носія з урахуванням невизначеності висоти їхнього первісного руйнування

Гладкий, ЕГ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(6):49–55
https://doi.org/10.15407/knit2015.06.049
Мова публікації: російська
Анотація: 

При штатному польоті ракети-носія основна небезпека для наземних об’єктів створюється в районах падіння відокремлюваних частин (ВЧ). Побудовано модель оцінки ризику для об’єктів у зоні падіння ВЧ з урахуванням невизначеності висоти її первісного руйнування. Показано практичне використання розробленої моделі для побудови зони небезпеки, у межах якої ризик для людей перевищує допустимий рівень. Отримана зона небезпеки дозволяє зробити більш коректним призначення розміру виділеного району для падіння ВЧ.

Ключові слова: відокремлювана частина, висота первісного руйнування, зона небезпеки., район падіння, ракета-носій, ризик ураження об’єкта, фрагментація
References: 
1.  Гладкий Э. Г., Перлик В. И. Математические модели оценки риска для наземных объектов при пусках ракет-носителей // Космич. техн. Ракетное вооружение. — 2010. — Вып. 2. — С. 3—19.
2.  Хенли Э., Дж. Кумамото X. Надежность технических систем и оценка риска / Под общ. ред. В. С. Сыромятникова. — М.: Машиностроение, 1984. — 528 с.

3.  Экологические проблемы и риски воздействия ракетно-космической техники на ОПС: Справочное пособие. — М.: «Анкил», 2000. — 638 с.