Забезпечення запуску модернізованої двигунної установки ДУ802 при роботі на екологічно чистих компонентах палива

Кухта, АС, Дiбрiвний, OВ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(3):09-15
https://doi.org/10.15407/knit2016.03.009
Мова публікації: російська
Анотація: 
Палива тривалого зберігання, зокрема гідразин, НДМГ, ММГ, АТ та ін. широко використовуються у двигунних установках розгінних блоків і космічних апаратів з великим часом експлуатації в умовах космосу. Але через їхній негативний вплив на навколишнє середовище, а також велику токсичність виникає необхідність використання додаткових засобів нейтралізації та захисту персоналу при експлуатації в наземних умовах, що суттєво збільшує вартість відпрацювання і експлуатації. Проте ці засоби захисту недосконалі і не виключають повністю загрози життю і здоров'ю персоналу. Через це зараз склалась стійка тенденція до переходу на екологічно чисті компоненти палива. Одним з таких палив є пара перекис водню + гас. Використання цієї паливної пари для двигунних установок розглядуваного типу також дозволяє забезпечити багаторазовий запуск у польоті без значного ускладнення конструкції та досить високі енергетичні характеристики. Приведено аналітичну оцінку варіантів розв'язку однієї з ключових задач модернізації — забезпечення багаторазового загоряння і стабільності параметрів камери двигуна.
Ключові слова: екологічне паливо, перекис водню + гас
References: 
1. Афанасьев И. Чистая перекись // Новости космонавтики. — 2004. — № 12. — 10 с.
2. Broughton L. W., Kretschmer W. Development of the Beta-I rocket motor. Report RPD10. — Royal Aircraft Establishment, Farnborough, Hants, 1951.

3. Ventura M. Long term storability of hydrogen peroxide, 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Tucson, AZ, July 10-13, 2005. — AIAA-2005-4551.