ПОЛЬОТНЕ КАЛІБРУВАННЯ ЗНІМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КОСМІЧНОГО АПАРАТА ЗА НЕЗАДАНИМИ ОРІЄНТИРАМИ БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ GPS

Ткаченко, ОІ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(4):29-37
https://doi.org/10.15407/knit2016.04.029
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається задача уточнення взаємної орієнтації бортової знімальної камери і зоряного датчика космічного апарата, що перебуває на орбіті, за спостереженнями наземних орієнтирів. Постановка і розв’язок задачі відрізняються тим, що попередня координатна прив’язка орієнтирів не передбачається і повідомлення GPS не використовуються.
Ключові слова: аналіз спостережуваності, зоряний датчик, камера, координатна прив’язка, кос- мічний апарат, невідомі наземні орієнтири, польотне геометричне калібрування
References: 
1. Парусников Н. А., Морозов В. М., Борзов В. И. Задача коррекции в инерциальной навигации. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 174 с.
2. Пятак И. А. Выбор принципов координатной при- вязки космических снимков // Космическая техника. Ракетное вооружение: Научно-технич. сб. — Днеп- ропетровск: ГП «КБ «Южное», 2010. — Вып. 2. — С. 100—107.
3. Сомов Е. И., Бутырин С. А. Полетная геометрическая идентификация и калибровка космического телеско- па и системы звездных датчиков // Тр. VIII Междунар. конф. «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO’09. — М., 2009. — С. 1189—1201.
4. Ткаченко А. И. О полетной юстировке оптико-электронного комплекса космического аппарата // Изв. РАН. Теория и системы управления. — 2013. — № 6. — C. 122—130.
5. Ткаченко А. И. К задаче полетной геометрической калибровки по неизвестным ориентирам // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 1. — С. 129—138.
6. Ткаченко А. И. О координатной привязке наземных объектов по космическим снимкам // Космічна наука і технологія. — 2015. — 21, № 2. — С. 65—72.
7. Potapenko Ye. M. Simplified linear-system restorability and controllability criteria and their application in robotics // J. Automation and Inform. Sci. — 1996. — 27, N 5-6. — P. 146—151.