Структурно-алгоритмічна організація і моделі надійності мажоритарно-резервованих систем

Кривоносов, AІ, Кулаков, ОА, Байда, МК, Харченко, BС, Благодарний, МП
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(1):74–79
https://doi.org/10.15407/knit1995.01.074
Мова публікації: російська
Анотація: 
У статті наводяться результати досліджень щодо структурної організації бортових обчислювальних систем з мажоритарною архітектурою, впливу об’єму універсального обладнання на надійнісні характеристики неадаптивних мажоритарних архітектур. Наводяться надійнісні оцінки адаптивних мажоритарних структур з міжканальним і зовнішнім контролем, відомості про реалізацію цих структур при розробці спеціалізованих ЕОМ в КБ Хартрон-ВІЕТ (Харків).
Ключові слова: бортові керувальні обчислювальні системи, структурна організація
References: 
Кривоносов А. И. Методические вопросы проектирования и эксплуатации СЦВМ. — Харьков, НПО «Электроприбор», 1990.—123 с.
Половко А. М. Основы теории надежности. — М.: Наука, 1964.—446 с.
Харченко В. С. Структурная организация отказоустойчивых и живучих систем летательных комплексов. — Харьков, 1992.—112 с.

Харченко В. С., Литвиненко В. Г., Терещенков С. В. Обеспече­ние устойчивости УВС к физическим дефектам и дефектам проектирования программно-аппаратных средств // Зару­бежная радиоэлектроника.—1992.—№ 6.—С. 18—35.