Динаміка та управління космічними апаратами

Оптимальне демпфування відхилень кутових швидкостей осесиметричного космічного літального апарата

Математична модель фюзеляжних коливань на трансзвукових швидкостях польоту

Відносний рух космічного апарата з аеродинамічним компенсатором у перпендикулярному до площини орбіти напрямку при безконтактному видаленні космічного сміття

Вплив пропорцій орбітальних об’єктів простої форми на їхні аеродинамічні характеристики

Чисельне моделювання нестаціонарних потоків холодної плазми при роботі плазмового актуатора

ПРО ПОБУДОВУ АДАПТОВАНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЗБЛИЖЕННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ З НЕКООПЕРОВАНИМИ КОСМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Розробка швидкодіючого програмного комплексу розрахунку траєкторії виведення ка на геостаціонарну орбіту з використанням гравітаційного поля місяця з візуалізацією розрахунків

Підвищення надійності бортових управляючих комплексів шляхом побудови мажоритованих структур на основі апаратної синхронізації однокристальних мікроконтролерів

Про можливість дистанційного mac-спектрометричного аналізу поверхні космічних об'єктів

Дослідження цифрових інтеграторів в задачах виявлення ультразвукових ехо-сигналів

Сторінки