Дослідження іоносферних провісників землетрусів (експеримент «Попередження»)

Коцаренко, МЯ, 1Корепанов, ВЄ, Івченко, ВМ
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(1):96–99
https://doi.org/10.15407/knit1995.01.096
Мова публікації: українська
Анотація: 
Обговорюються ефекти збурень іоносфери, пов'язані з сейсмічними явищами, особлива увага звертається на іоносферні провісники землетрусів. Обґрунтовується необхідність вивчення цих провісників та вказується на переваги космічних засобів при вимірюванні параметрів іоносфери, які можуть бути використані для побудови короткострокових прогнозів землетрусів в глобальній системі прогнозування сейсмічних явищ. Приведені основні параметри космічного апарата та наукового комплексу в міжнародному експерименті «Попередження», що готується в рамках державної космічної програми України.
Ключові слова: іоносфера, збурення, прогнозування землетрусів
References: 
Таранцев А. В., Бирфельд Я. Г. Явления воздействия сейсмич­ности Земли через акустические волны на ионосферу // Краткие описания открытий. ЦНИИПИ.—1973.—Открытие № 128.—С. 157.
Чернявский Е. А. Электрическая буря// Бюл. САГУ.—1925.— № 10.—С. 157—162.
Chmyrev V. М., Isaev V. N., Bilichenko S. V., and Stanev G. Observation by space-borne detectors of electric fields and hydromagnetic waves in the ionosphere over an earthquake zone // Phys. Earth Planetary Interiors.—1989.—110.
Davies K., Baker D. Ionospheric Effects Observed Around the Time of the Alaska Earthquake of March, 1964 // J. Geophys. Res.—1965.—70, N 9.—P. 2251—2253.
Gokhberg М. В., Morgunov V. A., Ye. L. Aronov. Radiofrequency radiation during earthquakes. Doklady Akad. Nauk USSR.— 1982.—248, 32.
Korepanov V., Kotsarenko N. Ukrainian Earthquake Prediction Space Project «Warning» — Goals and Methodology of the Experiment. Elecntrovagnetic Phenomena Related to Earth­quake Prediction / Ed. by M. Hayakawa and Y. Fujinava. — Tokyo, 1994.—P. 483—487.

Warwick J. W. Radioastronomical Techniques for the Study of Planetary Atmospheres // Radioastronomical and Satelite Stu­dies of the Atmosphere / Ed. by J. Aarons. — Amsterdam: North Holland, 1963.—P. 400.