Космічна й атмосферна фізика

Статистичні характеристики геофізичних полів, збурених погодними фронтами

Статистичні характеристики вибухових хвиль у атмосфері, згенерованих супервулканом Тонга 15 січня 2022 р.

Моделювання просторово-часових варіацій параметрів фізичних процесів в іоносферній плазмі над Україною на фазі максимуму 24-го циклу сонячної активності (2012–2015 рр.)

Глобальні варіації геомагнітного поля, викликані вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 р.

Дослідження дисперсійного рівняння для широтних акустико-гравітаційних хвиль

Варіації повного електронного вмісту в іоносфері, викликані вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 року

Фізичні ефекти у системі Земля-атмосфера-іоносфера-магнітосфера, викликані потужним вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 року

Особливі акустико-гравітаційні хвильові моди в ізотермічній атмосфері

Моделювання просторово-часових варіацій параметрів динамічних та теплових процесів у геокосмосі над Україною в період мінімуму 24-го циклу сонячної активності (2009 та 2019 рр.)

Хвильові збурення атмосфери у просторово неоднорідній течії

Сторінки