Космічна й атмосферна фізика

КОМПЛЕКСНИЙ СУПУТНИКОВИЙ І НАЗЕМНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО АЕРОЗОЛЮ ЛІДАРНИМИ І РАДІОМЕТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ АСИМІЛЯЦІЇ ДАНИХ

ОПТИМІЗАЦІЯ СІТКОВОЇ СТРУКТУРИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ ПРОБНИХ ЧАСТОК У ЗАДАЧАХ РОЗРІДЖЕНОЇ ГАЗОВОЇ ДИНАМІКИ

Нестійкість Кельвіна—Гельмгольца і магнітногідродинамічні моди на границі геомагнітного хвоста

Дослідження хвильових збурень у середньоширотній мезосфері за даними мережі ДНЧ-радіостанцій

Ефективність моніторингу катастрофічних процесів космічного та земного походження

Про генерацію кінетичних альвенівських хвиль в космічній плазмі

Властивості кінетичних альвенівських хвиль і їх роль в динаміці магнітосфери

Можливий механізм електромагнітних відгуків на акустичні збурення в атмосфері

Грози як можлива причина появи підвищеного нейтронного фону поблизу екватора

Вимірювання електронної концентрації в нижній іоносфері методом некогерентного розсіяння

Сторінки