Радіометричні системи з синтезуванням апертури для дослідження природних ресурсів Землі з космосу. I. Потенційні можливості.

Піскорж, ВВ, Кирилюк, ВМ, Верещак, ОП
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(2):18–26
https://doi.org/10.15407/knit1995.02.018
Мова публікації: російська
Анотація: 
Визначено потенційні можливості (роздільна здатність і чутливість) радіометричних систем з синтезуванням апертури і їх зв'язок з параметрами систем. Показано, що оптимізація обробки сигналів в радіометричних системах дослідження природних ресурсів Землі дозволяє істотно поліпшити їх характеристики
Ключові слова: дистанційний моніторинг, радіометри, синтезування апертури
References: 
Николаев А. Г., Перцов С. В. Радиотеплолокация. — М.: Сов. радио, 1964.—335 с.
Фалькович С. Е., Пономарев В. И., Шкварко Ю. В. Оптималь­ный прием пространственно-временных сигналов в радиока­налах с рассеянием. — М.: Радио и связь, 1989.—296 с.
Le Vine D. М. The sensitivity of synthetic aperture radiometers for remote sensing applications from space // Radio Sci.—1990.— 25, N 4.—P. 441—450.

Swenson G. W., Mathur N. C. The interferometer in radio astronomy // Proc. IEEE.—1968.—56(12).—P. 2114—2130.