Космічне приладобудування

Низькособівартісний дозиметричний модуль для місії MVA Lunar Lander

Методика побудови первинної матриці похибок радіотелескопа РТ-32 в автоматизованому режимі

Спотворення зображення в системах дистанційного зондування Землі при довільних кутах візування

Прилад «ПІОН» для вивчення іоносферної плазми на борту мікросупутника на базі платформи «YuzhSat»

Дослідження ефективності алгоритмів обробки характеристик симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ) на основі запропонованого показника якості

Вимірювальна система для безпосереднього визначення параметрів плазми на основі симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ)

Впровадження телевізійних засобів в наукові дослідження і технологічну практику

Уніфікована бортова система збору і обробки інформації з наукової апаратури

Використання реконфігурованих елементів у бортових системах збору й обробки даних

Сторінки