Радіометричні системи з синтезуванням апертури для дослідження природних ресурсів Землі з космоса.II. Цифрова обробка сигналів.

Піскорж, ВВ, Кирилюк, ВМ, Верещак, ОП
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(2):27–38
https://doi.org/10.15407/knit1995.02.027
Мова публікації: російська
Анотація: 
У цій статті отримані квазіоптимальний алгоритми цифрової обробки вузькосмугових та широкосмугових сигналів в радіометричних системах з синтезуванням апертури, наведені функціональні схеми відповідних пристроїв обробки. Показано, що ці пристрої прості в реалізації, а показники їх якості близькі до теоретично граничним. Розглянуто алгоритм некогерентного накопичення зображень, що дозволяє без додаткових витрат апаратури істотно підвищити чутливість радіометричних систем.
Ключові слова: дистанційний моніторинг, некогерентне накопичення зображень, радіометри, синтезування апертури
References: 
Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехни­ки. Кн. первая. — М.: Сов. радио, 1969.—752 с.
Пискорж В. В. Цифровой алгоритм измерения частоты и фазы неизвестного сигнала // Радиотехника.—1991.—№ 10.— С. 75—77.
Пискорж В. В., Кирилюк В. М. Верещак А. П. Радиометриче­ские системы с синтезированием апертуры. I. Потенциаль­ные возможности // Космическая наука и технология.—1995.— 1, № 2-6.— С. 18—26.

Фалькович С. Е., Хомяков Э. П. Статистическая теория изме­рительных радиосистем. — М.: Радио и связь, 1981.—287 с.