Пропозиції щодо проведення експериментів «Янус» на місячному полярному супутнику

Шкуратов, ЮГ, Станкевич, ДГ, Корнієнко, ЮВ, Качанов, АС, Сербін, ВІ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(1):24–30
https://doi.org/10.15407/knit1996.01.024
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описано експерименти, направлені на вивчення поверхні Місяця оптичними методами з борту місячного полярного супутника. Метою експериментів є створення фотометричної еталонної мережі для калібрування зображень Місяця високої роздільності, а також глобальне дистанційне дослідження мінералого-геохімічних та структурних властивостей місячної поверхні оптичними методами в широкому діапазоні спектра (λλ 0.2—2.5 мкм) з розділенням на поверхні біля 15 км. Спектрофотометрію Місяця при малих фазових кутах пропонується виконувати в 14 спектральних участках, найбільш інформативних з мінералочної точки зору. В УФ-частині спектра (λ 0.2 мкм) запропоновано вимірювати ступінь і положения площини поляризації при фазових кутах, близьких до 90°, з метою отримання інформації про мікроструктуру реголіту.
Ключові слова: експерименти «Янус», місячний полярний супутник, поляриметрія, спектрофотометрія
References: 
Кислюк В. С., Шкуратов Ю. Г., Яцків Я. С. Космічні дослід­ження Місяця: задачі, можливості і перспективи української науки і техніки // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 1—2,—С. 3—14.
Adams J. В. Visible and near-infrared diffuse reflectance spectra of pyroxenes as aplied to remote sensing of solid objects in the solar system // J. Geophys. Res.—1974.—79, N 32.— P. 4829—4836.
Charette M. P., McCord T. B., Pieters C., Adams J. B. Application of remote spectral reflectance measurements to lunar geology classification and determination of titanium content of lunar soils // J. Geophys. Res.—1974.—79, N 11.—P. 1605—1613.
Davies D. W., Johnson T. V., Matson D. L. Lunar multispectral imaging at 2.26 microns: First result //  Proc. Lunar Sci. Conf. 10th.— Houston, 1979.—P. 1819—1828.
Dollfus A., Bowell E. Polarimetric properties of the lunar surface and interpretation. I. Telescope observation // Astron. and Astro- phys.—1971.—10.—P. 29—53.
Dollfus A., Cailleux A., Hua С. T. Remote sensing of Ti02 on planets and satellites // Lunar and Planet. Sci. Conf. (abstr.) .— Houston: LPI/USRA, 1979.—P. 303—305.
Dollfus A., Deschamps M. Grain-size determination at the surface of Mars // Icarus.—1986.—67, N 1.—P. 37—50.
Johnson J. R., Larson S. M., Singer R. B. Remote sensing of potential lunar resources. I. Near-side compositional properties // J. Geophys. Res.—1991.—96.—P. 18861 — 18882.
Johnson T., Saunders R. S., Matson D. L., Mosher J. A. A Ti02 abundance map for the northern maria // Proc. Lunar Sci. Conf. 8th. — Houston, 1977.—P. 1029—1036.
Lucey P. G., Taylor G. I., Malaret E. Abundance and distribution of iron on the Moon // Science.—1995.—268.—P. 1150— 1153.
Moroz L. V., Fisenko A. V., Semjonova et al. Optical effects of regolith processes on S asteroids as simulated by laser shots on ordinary chondrite and other mafic materials // Abstracts of papers subm. to 22-nd Russian-American Microsymposium on Planetology, Oct., 1995, Moscow. — Moscow: Vernadsky Inst., 1995.—P. 65—66.
Pieters C. Characterization of lunar mare basalt types — II: Spectral classification of fresh mare craters // Proc. Lunar Sei. Conf. 8th. — Houston, 1977.—P. 1037—1048.
Pieters C. Mare basalt types on the front side of the Moon: A summary of spectral reflectance data // Proc. Lunar Sei. Conf. 9th. — Houston, 1978.—P. 2825—2849.
Shkuratov Yu. G., Opanasenko N. V. Polarimetrie and photometric properties of the Moon: Telescope observation and laboratory simulation. 2. The positive polarization // Icarus.—1992.— 99.—P. 468—484.
Shkuratov Yu. G., Opanasenko N. V., Kreslavsky M. A. Polarimetrie and photometric properties of the Moon: Telescope observation and laboratory simulation. 1. The negative polarization // Icarus.—1992,—95.—P. 283—299.

Shkuratov Yu. G., Starukhina L. V., Kreslavsky M. A., et al. Principle of undulatory invariance in photometry of atmo­sphereless celestial bodies // Icarus.—1994.—109.—P. 168— 190.