Метод формування безлічі паретооптимальних видів складних технічних систем

Зіатдінов, ЮК
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(1):62–67
https://doi.org/10.15407/knit1996.01.062
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується метод формування множини основних конструктивних параметрів (виглядів) проекто­ваної системи, що задовольняють кілька критеріїв ефективності. Метод побудовано на ідеї звуження допустимої області параметрів до ефективної (оптимальної за Парето). Пропонований метод формування «паретооптимальних» варіантів використовується при обгрунтуванні вигляду авиаційно-космічної системи, для якої неможливе покращення жодного з критеріїв без одночасного погіршення хоча б одного з них.
Ключові слова: паретооптимальні варіанти параметрів, складні технічні системи
References: 
Воронин А. Н. Многокритериальный синтез динамических систем. — Киев: Наук, думка, 1992.—160 с.
Зиатдинов Ю. К. Методы определения оптимальных проектных параметров сложных технических систем при наличии ограничений // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 1—2,—С. 57—61.
Краснощеков П. С., Морозов В. В., Федоров В. В. Декомпозиция в задачах проектирования // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика.—1979.—№ 2,—С. 7—18.
Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа (в двух томах).— М.: Высшая школа, 1981.—Т. 2.—584 с.
Попов И. А., Скворцов В. В., Мищитис А. К. Исследование и проектирование больших механических систем. — Киев: КИ ВВС, 1995.—252 с.