Лазерне зондування Землі з космосу. II. Методологічні основи лідарних вимірів з борту орбітальної станції

Балін, ЮС, Тихомиров, ОО
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(1):26–33
https://doi.org/10.15407/knit1997.01.026
Мова публікації: російська
Анотація: 
На прикладі лідара БАЛКАН розглянуто основи методологічного забезпечення сеансів космічних експериментів з лазерного зондування з космосу, що включають режими орієнтації орбітальної станції та лідара на орбіті під час сеансів зондування, планування та розрахункове балістичне забезпечення експериментів, проведення супутніх підсупутникових вимірювань, питання просторово-часової прив'язки результатів вимірювань, алгоритми обробки лідарних сигналів та ін.
Ключові слова: ЛІДАР, лазер, лазерне зондування
References: 
Абрамочкин А. И., Пеннер И. Э., Шаманаев В. С. Лидар для подспутникового исследования облаков // Оптика атмосфе­ры и океана.—1991.—4, № 3.—С. 332— 334.
Балин Ю. С., Кавкянов С. И., Креков Г. М. и др. Интерпрета­ция сигналов лазерного зондирования облаков и подстилаю­щей поверхности из космоса // Оптика атмосферы.— 1988.—1, № 1.—С. 93—99. Балин Ю. С., Разенков И. А. Лазерный контроль аэрозольных загрязнений воздушного бассейна индустриальных центров // Оптика атмосферы и океана.—1993.—6, № 2.—С. 169—188.
Балин Ю. С., Знаменский И. В., Зуев В. Е. и др. Российский космический лидар «Балкан-1» // Оптика атмосферы и океана.—1995.—8, № 9.—С. 1332—1343.
Балин Ю. С., Тихомиров А. А., Самойлова С. В. Предваритель­ные результаты зондирования облаков и подстилающей поверхности Земли лидаром «Балкан» // Оптика атмосферы и океана.—1997.—10, № 3.—С. 333—352.
Захаров В. М. (ред.) Лазерное зондирование атмосферы из космоса. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988.—215 с.
Зуев В. Е., Балин Ю. С., Тихомиров А. А. и др. Лазерное зондирование Земли из космоса. I. Российский лидар кос­мического базирования БАЛКАН // Космічна наука і техно­логія.—1997.—3, № 1/2.—С. 16—25.
Креков Г. М., Кавкянов С. И., Крекова М. М. Интерпретация сигналов оптического зондирования атмосферы. — Новоси­бирск: Наука, 1987.—186 с.
Методика П24586-117. — НПО «Энергия», 1986.—Ч. 1, кн. 1.— 48 с.
Balin Yu. S., Mel'nikov V. E., Tikhomirov A. A., et al. Spaceborne aerosol lidar BALKAN-1 // Proc. SPIE.—1994.—2310.— P. 144—151.
Bufton J. L. Laser altimetry measurements from aircraft and space­craft // Proc. IEEE.—1989.—77, N 3.—P. 463—477.
Curren R. J. Sattelite-borne lidar observation of the Earth: Require­ments and anticipated capabilities // Proc. IEEE.—1989.—77, N 3.—P. 478—490.

Winker D. M., McCormick M. P. Observation of aerosol and clouds with LITE // Proc. SPIE.—1995.—2581.—P. 70—78.