Дослідження Землі з космосу

Методи і моделі космічного моніторингу зон впливу полігонів твердих побутових відходів на довкілля

Використання денних і нічних знімків видимого та інфрачервоного діапазонів для моніторингу лісових пожеж

Координатна прив’язка наземних об’єктів на основі умов компланарності

Про співвідношення дзеркальної і бреггівської складових при розсіянні радіохвиль квазігаусовою морською поверхнею

Підвищення інформаційности видових даних дистанційного зондування Землі

Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS

Системна методологія розвитку космічного геоекологічного моніторингу

Сторінки