Дослідження Землі з космосу

Моніторинг гідроресурсів радіаційно забруднених осушувальних систем за комплексом даних космічних знімків і наземних спостережень (у контексті регіональних змін клімату)

Геопросторовий аналіз потенціалу територій України для розміщення сонячних електростанцій за супутниковами даними

Залучення геоінформаційних технологій у структуру збереження біологічного різноманіття та запобігання біологічним загрозам ландшафтів

Підвищення просторової роздільної здатності зображень теплового поля земної поверхні на основі можелей множинної регресії на багатоспектральних даних від різних космічних систем

Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України: Шлях довжиною 30 років

Метод автоматизованої корекції приладових спотворень на багатоспектральних супутникових знімках Landsat-7

Вплив зміни клімату на площі основних сільськогосподарських культур

Оцінка якості водного середовища міських водойм з використанням методів системного аналізу на основі комплексування даних ДЗЗ

Автоматизоване розпізнавання міської рослинності та водойм за знімками супутника «Jilin-1А»

Обґрунтування подвійного використання аерокосмічного геомоніторингу морського шельфу для пошуку покладів вуглеводнів і «освітлення» морської обстановки

Сторінки