Дослідження Землі з космосу

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОТРАНСФОРМОВАНИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Застосування специалізованої ЕОМ для вирішення завдання контекстного пошуку зображень

Тенденції розвитку технологій дистанційного зондування і досвід їх впровадження на регіональному рівні

Методи і моделі космічного моніторингу зон впливу полігонів твердих побутових відходів на довкілля

Використання денних і нічних знімків видимого та інфрачервоного діапазонів для моніторингу лісових пожеж

Координатна прив’язка наземних об’єктів на основі умов компланарності

Про співвідношення дзеркальної і бреггівської складових при розсіянні радіохвиль квазігаусовою морською поверхнею

Підвищення інформаційности видових даних дистанційного зондування Землі

Сторінки