Динамічне відпрацювання програмного забезпечення бортових цифрових обчислювальних машин систем управління об'єктів ракетно-космічної техніки

Айзенберг, ЯЄ, Бек, ОВ, Златкін, ЮМ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(1):61–74
https://doi.org/10.15407/knit1997.01.061
Мова публікації: російська
Анотація: 
На якісному рівні визначені мета та значимість динамічного відпрацювання і атестації програмного забезпечення (ПЗ) БЦОМ у формі «електронних пусків» в контексті загальної технології створення систем керування (СК). Неформально викладена методологія динамічного відпрацювання ПЗ БЦОМ, що розглядається як дуже важлива складова прикладної теорії програмування БЦОМ СК ракетно-космічної тематики, що відносяться до класу систем жорсткого реального часу. В термінах потокової моделі розглянуті базові схеми динамічного відпрацювання ПЗ БЦОМ і сформульовані основні концепції їх інструментальної підтримки в CASE-середовищах (Computer Aided Software Engineering): концепції зв'язаних цільових контурів, синхронізації даних і адаптивного керування технологічними процесами. Представлено узагальнення досвіду робіт АО ХАРТРОН, починаючи з 1960-х pp., в області створення ПЗ вбудованих БЦОМ СК за профілюючими напрямками ракетно-космічної тематики: важка ракета-носій «Енергія», сімейство функціональних модулів «Квант», «Кристал», «Спектр», «Природа» орбітальних пілотованих станцій, сімейство міжконтинентальних балістичних ракет з розділюваними головними частинами, включаючи ракети типів SS18 і SS19, транспортний корабель постачання і енергетичний функціонально-вантажний модуль американо-російської програми міжнародної космічної станції «Альфа» та ін. Коректність і практична ефективність концепцій підтверджена позитивними результатами динамічного відпрацювання ПЗ БЦОМ при забезпеченні понад 300 пусків (циклів натурних випробувань) ракет і космічних апаратів різних типів.
Ключові слова: управління космічними апаратами
References: 
Айзенберг Я. Е., Конорев Б. М., Щербаченко В. Т. и др. Комплекс автономного управления ракеты-носителя «Энергия». Теоретические принципы построения, управляющие алгоритмы и программы, разработка, отработка, натурные испытания. Цикл работ. — Харьков, Хартрон, 1985—1990 г.г.
Айзенберг Я. Е., Бек А. В., Лысенко А. А. и др. Система управления транспортного корабля снабжения и функцио­нально-грузовых орбитальных модулей «Квант», «Кри­сталл», «Спектр», «Природа». Теоретические принципы по­строения, управляющие алгоритмы и программы, разработка, отработка, натурные испытания. Цикл работ. — Харь­ков, Хартрон, 1966—1996 гг.
Айзенберг Я. Е., Златкин Ю. М., Каменев В. П. и др. Система управления семейства межконтинентальных баллистиче­ских ракет. Теоретические принципы построения, алгорит­мы управления и контроля, ПО БЦВМ, разработка, отработ­ка, натурные испытания. Цикл работ. — Харьков: Хартрон, 1964—1991 гг.
Айзенберг Я. Е., Конорев Б. М. Организация имитационного моделирования в автоматизированных системах производст­ва программ реального времени // УСиМ.—1982.—№ 4.— С. 83—87.

Айзенберг Я. Е., Конорев Б. М. Концепция технологической среды производства программного обеспечения встроенных ЦВМ систем реального времени // Технология программи­рования: Докл. II Всесоюз. конф. — Киев, 1986.—С. 13— 19.