Багатокритеріальний синтез управління процесом виведення авіаційно-космічних систем на орбіту

Уруський, ОС
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(1):75–77
https://doi.org/10.15407/knit1997.01.075
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропоновано метод багатокритеріального синтезу керування процесом виведення авіаційно-космічних систем на орбіту. Метод базується на скалярному згортанні часткових критеріїв за нелінійною схемою компромісів і диференціальних перетвореннях математичної моделі траєкторного руху авіаційно-космічних систем.
Ключові слова: управління космічними апаратами
References: 
Воронин А. Н. Многокритериальный синтез динамических сис­тем. — Киев: Наук, думка, 1992.—160 с.
Пухов Г. Е. Дифференциальные спектры и модели. — Киев: Наук, думка, 1990.—184 с.
Уруский О. С. Алгоритм траекторного управления составным объектом на участке выведения с использованием прогноз-модели // Оборудование летательных аппаратов.—1990.— Вып. 6—7.—С. 23—25.