Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шаргей) - основоположник космонавтики

Завалішин, АП, Даценко, АВ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(Suppl. 1):03-64
https://doi.org/10.15407/knit1997.01s.003
Мова публікації: Українська
Анотація: 
В роботі описані факти біографії і основні конструкторські проекти і концепції Юрія Васильовича Кондратюка (О.Г.  Шаргей) (21 червня 1897 року, м Полтава - лютий 1942 року, невідомо, можливо, недалеко від Калуги), видатного українського теоретика космонавтики і космічних польотів .
Ключові слова: історія космонавтики: видатні особистості: Юрій Кондратюк, Місячна траса
References: 
Голованов Я. К. Королев: Факты и мифы. — М.: Наука, 1994.
Граб В. И., Супруненко А. Б. Дело № 10558. Ю. В. Кондратюк и другие. — Полтава: Метоп, 1992.
Даценко А. В. Я полечу туди... — Харків: Прапор, 1989.
До 100-річчя з дня народження Ю. В. Кондратюка // Космічна наука і технологія. Додаток до журналу.—1995.—1, № 1.—24 с.
Иващенко А. Выше элеватора — Луна // Известия.—19 июня (№ 170).
Кондратюк Ю. В. Завоевание межпланетных пространств. — Новосибирск, 1929.—Изд. автора.
Кондратюк Ю. В. Полтавско-петроградская рукопись. — 1916.— 104 с.—Рукопись. Автограф (Институт истории и естествозна­ния и техники РАН. Фонд Ю. В. Кондратюка).
Космічні і земні орбіти Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) / Упор. Б. В. Журахович, А. П. Завалішин, О. О. Негода, А. І. Стегній. — Дніпропетровськ: Січ, 1996.— 408 с.
Космонавтика. Сов. энциклопедия. — М., 1985.
Космонавтика СССР. — М.: Машиностроение, Планета, 1987.— 496 с.
Пионеры ракетной техники. Кибальчич, Ціолковский, Цандер, Кондратюк: Избр. тр. — М.: Наука, 1964.
Романенко Б. И. Звезда Ю. В. Кондратюка // Наука в России.— 1995.—№ 2.
Романенко Б. И. Юрий Васильевич Кондратюк. — М.: Знание, 1988.
Смирнова Н. Где погиб Кондратюк? // Весть.—1966.—26 ноября.

Украинский советский энциклопедический словарь: В 3-х т. — Киев: Глав. ред. УСЭ, 1988.