Нарощувані системи збору інформації та їх застосування на борту пілотованих космічних станцій

Кравець, ІІ, Опотяк, ЮВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):61–66
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.061
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються питання, пов'язані із створенням бортової відкритої високоефективної багаторівневої системи відбору, передачі, попередньої обробки та відтворення інформації, яка допускатиме масштабованість та нарощуванігть. Така система дасть можливість інформаційно охопити визначені вузли та системи пілотованої космічної станції (ПКС), інформаційно забезпечувати наукові експерименти, що проводитимуться на борту ПКС, оперативно інформаційно реагувати на можливі екстремальні та аварійні ситуації на борту ПКС, проводити комплексний аналіз умов виникнення цих ситуацій.
Ключові слова: космічні навантаження, космічні системи керування, системи обробки даних
References: 
1. Батюк А. Є., Опотяк Ю. В. Перепрограмовуваний спец-процесор для систем автоматичного управління і контролю // Автоматика-95: 2-га укр. конф, з автоматичного керу­вання. - Львів: ЫВЦ ІТІС, 1995.-Т. 2.-С. 71-72.
2.     Кравець І. І. Дослідження складних водопостачальних си­стем великих міст // Ринок інсталяційний. —1997. —№ 1. -С. 12.
3.     Кравець І. І., Глова 3. В., Опотяк Ю. В. та ін. Моніторна система управління технологічними процесами  //   ІТІС-93:  Перша міжнар. конф. з інформаційних технологій    і систем. - Львів: НВЦ ІТІС, 1994.-Т. 1.-С. 30-31.
4.     Кравець І. І., Глова 3. В., Ралько Р. М. та ін. Інформа­ційна  система  для   автоматичного   контролю   корозійного стану технологічного обладнання // ІТІС-93: Перша між­нар. конф. з інформаційних технологій   і систем. — Львів: НВЦ ІТІС, 1994.-Т. 1.-С. 27-28.
5.     Кравець І. І., Глова 3. В., Ралько Р. М. та ін. Телеметри­чна система аеростатичних досліджень параметрів  атмос­фери // ІТІС-93: Перша міжнар. конф. з інформаційних технологій   і систем.  — Львів: НВЦ ІТІС,  1994.—Т. 1.--С. 55-56.

6.     Опотяк Ю.  В.  Программно-аппаратный комплекс потоко­вой обработки информации на базе однородных вычисли­тельных сред //  Пробл.  упр.  и информатики. —1997.-№ 2.-С. 31-35.