Обробка дискретних космічних зображень в розширеному пороговому базисі

Гече, ФЕ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):67–73
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.067
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розроблений метод представлення дискретних складних космічних зображень в розширеному пороговому базисі. Згідно з цим методом з кожним бінарним зображенням зіставляється впорядкований набір інформаційних векторів, які кодують р-фрагменти зображення з високим коефіцієнтом стиску. На множині пар інформаційних векторів визначені функціонали µ* і µ0., за допомогою яких вдається формалізувати поняття «подібності» і «відмінності» дискретних зображень. Описані інваріанти дискретних зображень в розширеному пороговому базисі відносно деяких групових перетворень.
Ключові слова: дистанційне зондуванн, обробка зображень
References: 
1.     Айзенберг Н. Н., Бовди А. А., Герго Э. И. и др. Некото­рые алгебраические аспекты пороговой логики // Кибер­нетика. -1980.-№ 2.-С. 26-30.
2.     Анисимов Б. В., Курганов В. Д., Злобин В. К. Распозна­вание и цифровая обработка изображений.   —   М.:  Высш. шк., 1983.-295 с.

3.     Гече Ф. Э., Поливко В. П., Роботишин В. И. Реализация функций алгебры логики на пороговых элементах // Ки­бернетика. - 1983.-№ 6.-С. 62-67.