Космічні матеріали та технології

Підвищення точності перерахунку витрат модельного газу (Ar) у витрати ксенону при використані капілярних дроселів в системах подачі робочої речовини ЕРДУ

Закономірності пороутворення при електронно-променевому зварюванні алюмінієвих сплавів в умовах зниженої гравітації

Придатність силіконової гуми м’якої робототехніки для досліджень земних і позаземних океанських світів

Атомарний кисень на низьких навколоземних орбітах: ретроспективний огляд досліджень

Особливості та переваги дослідження поверхонь матеріалів космічної техніки методом атомно-силової мікроскопії

Динамічні властивості нанокомпозитних та тришарових тонкостінних елементів аерокосмічної техніки, що виготовлені методами адитивних технологій

Дослідження впливу каучуків на міцністні властивості вуглепластику

Вплив знаку гаусової кривини серединної поверхні складеної оболонки на локальне та загальне вигинання при комбінованому навантаженні

Дослідження і оптимізація процесу серійного ремонту робочих лопаток авіаційного газотурбинного двигуна Д-18Т мікроплазмовим порошковим наплавленням

Комплекс властивостей зварного з’єднання сплаву 2219 у стані Т62 в умовах моделювання експлуатації

Сторінки