Космічні матеріали та технології

Матеріали і технології порошкової металургії в компонентах ракетно-космічної техніки. Перспективи розвитку

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОМОДУЛЬНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

МОБІЛЬНА ЧИСТА КАМЕРА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ГОЛОВНИХ БЛОКІВ ЗІ ЗМІННОЮ ПЛОЩ ЕЮ РОБОЧОЇ ЗОНИ

Вплив енергетичних добавок на механізм СВС-синтезу нітриду титану

Аддукти органічних барвників тіазинового ряду з поліакриламідом, що застосовується при виробництві палива

Дослідження хімічної сумісності компонентів конверсійних вибухових складових

Моделювання процесу нагріву плоских склопластиків комбінованим способом

Забезпечення міцністних характеристик при пластичному формоутворенні сферичних оболонок днищ

Визначення граничних допустимих відхилень виготовлення стільникового заповнювача тришарових панелей

Сторінки