Структури даних для високопродуктивних систем обробки космічної інформації

Деркач, БТ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):93–96
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.093
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розкривається взаємозв'язок між структурами даних і структурою паралельного алгоритму, а також досліджується їх вплив на ефективність реалізації паралельних алгоритмів на обчислювальних системах різної архітектури. Структури даних, що розглядаються, широко застосовуються для розв'язання задач обробки космічної інформації: задачі управління і навігації (лінійна алгебра), кореляційний аналіз, спектральний аналіз (ортогональні перетворення), дослідження і аналіз нестаціонарних сигналів (перетворення wavelet) та інші.
Ключові слова: обробка зображень
References: 
1.     Грицик В. В., Деркач Б. Т., Куликов С. П. и др. Повы­шение эффективности и производительности решения сис­тем линейных алгебраических уравнений с разреженными матрицами   коэффициентов.    —    Львов,    1980.—54   с.— (Препринт/ АН УССР. Физ.-мех. ин-т; № 31).
2.     Параллельная   обработка   информации.    —    Киев:   Наук, думка, 1986.-Т. 3.-288 с.
3.     Brameller A., Allan R. Sparsity its practical application to system analys. — London: 1976. —192 p.
4.     Duff I. S., Reid J. K. A comparison of sparsity orderiugs for obtaining  a  pivot  sequence   in   Gaussian   Alimination   // J. lust. Math, and Appl.-1971.-N4.-P. 281-291.
5.     Gentelman W. M., George A. Sparse matrix software /,/ Sparse matrix  comput.   —   New York:  Acad.  press,   1976. -P. 243-262.
6.     Heller D. A. Survey of parallel algorithms in numerical lin­ear algebra // SIAM.-1978.-20, N 4.-P. 740-777.

7.     Samet  H.   Data structures for quadtree approximation and compression    //    Communs    ACM. —1985,—28,    N    5,— P. 973-979.