Інформаційний відеоскоп — базовий елемент автоматизованого робочого місця космонавта-дослідника

Чинок, ВМ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):103–107
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.103
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Пропонується до розгляду інформаційний відеоскоп − широкопрофільний прилад для автоматизації космічних наукових досліджень, демонструється сфера його застосування і спектр його модифікацій.
Ключові слова: інформаційний відеоскоп, автоматизоване робоче місце космонавта, космічне приладобудування
References: 
1.    Чинок В. М. Модуль связи с системой КАМАК для про­фессиональных ПЭВМ ЕС ЭВМ // Механиз. и автома-тиз. упр. Науч.-произв. сб.-1988.-№ 4.-С. 35-37.

2.    Чинок   В.,   Віхлій   О.,   Конончук   С.   та   ін.   Програмно-керовані растри в системах введення зображень фізичних об'єктів //  Обробка сигналів та зображень та розпізна­вання образів:   Праці  1   Всеукр.  конф.   —   Київ,   1992,— С. 181-182.