Спеціалізована ГІС для оцінки вуглецевого балансу Карпатського регіону на базі даних дистанційного зондування Землі

Бунь, РА, Густі, МІ, Ліщенюк, ВІ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):145–150
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.145
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Будується математична модель кругообігу вуглецю для Карпатського регіону з урахуванням зв'язків з сусідніми районами. Для визначення низки параметрів моделі використовуються дані дистанційного зондування Землі. Відмічається, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері є визначальним фактором парникового ефекту на даний час. Наводиться структура спеціалізованої геоінформаційної системи для оцінки вуглецевого балансу Карпатського регіону.
Ключові слова: дистанційне зондування, космічна геоінформатика
References: 
1.     Географическая интерпретация аэрокосмической информа­ции: (Сб. науч. тр.) / Под ред. Л. Н. Васильева.  — М.: Наука, 1988.-131 с.
2.     Григорьев А. А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса.  — Л.: Наука, 1985,— 239с.
3.     Григорьев А. А. Роль космических наблюдений в экологи­ческих исследованиях: опыт и перспективы.  — Л.: Наука, 1989.-36 с.
4.     Грицик В. В, Бунь Р. А., Дачук В. С  Діакоптичний підхід до моделювання біогеохімічного кругообігу вуглецю в біо­сфері // Доповіді НАН У країни.-1997.-№ 4.-С. 77-81.
5.     Крапивин В. Ф,, Свирежев Ю. М., Тарко А. М. Матема­тическое моделирование глобальних биосферних процесов.-  М.: Наука, 1982.-272с.
6.     Мелуа А. И. Космические природоохранные исследования. -  Л.: Наука, 1988.-172 с.
7.    Моисеев Н. Н., Александров В. В., Тарко А. М. Человек и биосфера.  Опит системного анализа и эксперименты с моделями. — М.: Наука, 1985. —272 с.
8.    Одум Ю. Экология. - М.: Мир, 1986.-Т. 1.-328с.

9.    Keeling С. D., Bacastow R. В., Cartes A   F., Piper S. А three dimensional model of atmospheric CO2 transport based on observed winds: Analysis of observational data // As­pects of climate variability in the Pacific and western Ameri­cans / Ed. D. H. Peterson.   Geophys.-1989.-P. 165-236.